ساعت تماس با مجموعه فرداد همه روزه به غیر از جمعه ها از ۹ صبح الی ۹ شب می باشد

تلفن

۰۹۱۲ ۲۵ ۲۵ ۳۱۱

 

صفحه اینستاگرام تشریفات فرداد

اینستاگرام تشریفات فرداد